Điều kiện sử dụng

Xin vui lòng xem kỹ những quy định dưới đây trước khi Quý khách tiếp tục truy cập website:

Bằng việc truy cập vào halumoni.com, Quý khách đồng ý với các điều khoản sử dụng bên dưới. Xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện này trước khi sử dụng trang thông tin điện tử này.

Nếu Quý khách không đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này, Quý khách không được truy cập hay sử dụng trang thông tin điện tử này.

Chúng tôi có thể điều chỉnh các Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo cho Quý khách hay đưa ra bất kỳ lý do gì, thông qua việc đăng tải bản cập nhật của Điều Khoản Sử Dụng trên trang thông tin điện tử này.

Đề nghị Quý khách truy cập vào mục này thường xuyên để kiểm tra sự thay đổi của Điều Khoản Sử Dụng. Trong trường hợp có thay đổi, Quý khách phải tuân thủ với điều khoản đã cập nhật.

Nếu Quý khách không đồng ý với nội dung thay đổi của Điều Khoản Sử Dụng, Quý khách phải ngay lập tức ngừng việc sử dụng trang điện tử này.

Chúng tôi sẽ để thông báo “Lần cập nhật gần nhất” ở cuối bài viết trong trường hợp có sự thay đổi về điều khoản sử dụng hoặc chính sách bảo mật.

Bản quyền và thương hiệu

Toàn bộ thông tin và hình ảnh trên website thuộc quyền sở hữu của halumoni.com. Việc sao chép, sử dụng phải được halumoni.com chấp thuận trước bằng văn bản.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi khuyến khích việc chia sẻ rộng rãi các thông tin hữu ích từ website halumoni.com đến với cộng đồng bằng các hình thức công khai, chia sẻ link trực tiếp trên các trang website và mạng xã hội có nội dung phù hợp và tương đồng.

Liên kết các trang điện tử khác

halumoni.com sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của những website không thuộc halumoni.com đựợc liên kết với website https://halumoni.com.

Những liên kết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thêm sự tiện lợi cho Quý khách và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ được giới thiệu thông qua những website đó.

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả các tài liệu được cung cấp trên trang web này chỉ dành cho mục đích tham khảo thông tin. Vì vậy, nội dung và hình ảnh sẽ thường xuyên được thay đổi, cập nhật mà không cần báo trước.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp do việc sử dụng hoặc hành động theo những thông tin được cung cấp trên website.

halumoni.com không chịu trách nhiệm pháp lý về các lỗi nhập liệu, lỗi đánh máy… và các sự kiện khách quan khác (ví dụ: nhiễm virus, phá hoại,…) xảy ra trên website này.